Projektowana kładka pieszo-rowerowa łącząca brzegi rzeki Ślęzy to pierwsza „brama” dla pieszych zmierzających w kierunku nowego stadionu.
Organiczny, rzeźbiarski kształt kładki budzi skojarzenia z ruchem i dynamiką sportu, nawiązuje również
do nieregularnej linii brzegowej i łagodnego nurtu rzeki. Efektowna, połyskliwa biel balustrad, jako element podkreślający ingerencję człowieka w przestrzeń, została skontrastowana z otaczającą zielenią – dzięki temu kładka jest ważnym punktem orientacyjnym, widocznym z dużej odległości.
Całość sprawia wrażenie, jakby została narysowana w powietrzu, a ostateczną formę tego mostu ukształtował wiejący wiatr i przepływająca woda.