Przy zaniedbanym obecnie placu
Jana Pawła II ma powstać reprezentacyjne wnętrze urbanistyczne: łącznikiem między zasadniczą częścią,
czyli centrum konferencyjno-hotelowym, a istniejącymi budynkami jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa, o swobodnie zakomponowanych elewacjach. Powtórzono poziome podziały fasady hotelu – wprowadzono jednak uskoki, które umożliwiły płynne połączenie nowej części z sąsiednimi, XIX-wiecznymi kamienicami. Ekspresyjne skosy szklanych tafli i dematerializacja ścian dodają budynkom lekkości, a usługowe partery wpisują się w handlowy charakter placu.